Biodivercity
BiodiverCity de levende stad

Natuur in de stad... lijkt met elkaar in tegenspraak, maar natuur is overal.  BiodiverCity is de eerste planningstool om natuur in de stad te ontwerpen.


Lees meer...                               
Gras en kruidenbegroeiingGras en kruidenbegroeiing
Dit zijn begroeiingen met planten, met of zonder gras, maar zonder bomen of struiken.
Bomen en struikenBomen en struiken
Dit gaat om begroeiingen met bomen en struiken.
WaterWater
Hiertoe behoren (al of niet tijdelijke) wateren en biotopen in of op het water.
SteenSteen
Hieronder vallen gebouwde objecten, zoals daken en muren.
StadslandbouwStadslandbouw
Dit zijn biotopen met een agrarisch karakter
CombinatiesCombinaties
Dit betreffen mantel-/zoombegroeiingen (bos/gras), natuurvriendelijke oevers (gras/water) en parken.
Planten
Planten als grassen bomen struiken en heesters worden zijn bij stedelijk groen vaak aangeplant Ze bieden echter...
Vogels
Typische stadsvogels als gierzwaluwen en mussen komen al voor in wijken met weinig groen Het aantal soorten neemt...
Kleine zoogdieren
De stad herbergt allerlei kleine zoogdieren Hoe groener de wijk hoe meer soorten kunnen profiteren van de dekking van...
Amfibieën
Kikkers en padden en salamanders zijn kenmerkend voor kleine stadswateren zoals poelen vijvers en slootjes met een...
Ongewervelden
Ongewervelden vormen onze grootste soortengroep Vlinders libellen spinnen en sprinkhanen zijn bekende voorbeelden...
Vissen
Stadswateren kunnen een gevarieerde vissengemeenschap herbergen Vissen profiteren van een goede waterkwaliteit en een...
Vleermuizen
Vleermuizen in de stad profiteren vooral van een netwerk van bomenlanen bosjes en wateren en foerageren in parken en...
Mossen en varens
Mossen en varens zijn vaak de opvallendste planten op stads muren kades bruggen en andere kunstwerken Ze...
*Ga met je muis over de plaatjes om meer te zien...