Biodivercity

Home > Gras en kruidenbegroeiing > Biotoopfactsheet


PDF
WadiOmschrijving:

Aanleg: Een WADI (Water Afvoer Door Infiltratie) is een groene infiltratievoorziening voor regenwater. Het is meestal een laaggelegen grasveld met een speciaal infiltratiepakket in de ondergrond. Hemelwater wordt hier naar toe geleid, waarna het rustig kan infiltreren in de bodem. Een goed werkende wadi staat binnen enkele uren na een regenbui alweer droog. Een wadi wordt ingezaaid met een grasmengsel dat frequent gemaaid kan worden. Afhankelijk van de ligging en het belang van de wadi kan ook worden gekozen voor een bloemenmengsel.

Beheer: Een intensief beheerde wadi wordt frequent gemaaid (in het groeiseizoen 1 keer per week). Kort gras geeft minder weerstand voor het water en sluit de bodem niet af. Bovendien trekt het minder zwerfvuil aan. Een extensief beheerde wadi met bloemenmengsel wordt twee keer per jaar gemaaid.

Voorbeeldsoorten:

Flora: In de door grasachtigen (ruige zegge, fioringras, mannagras, engels raaigras) gedomineerde vegetatie kunnen kruiden voorkomen als witte klaver, gewone brunel, kruipende boterbloem, moeraskers, akkerkers, grote weegbee, pinksterbloem, moerasrolklaver en zilverschoon.

Fauna: Regenwormen in de bodem vormen een voedselbron voor merel, egel en mol. Insecten die er voor kunnen komen zijn kevers, sprinkhanen, vlinders en hommels. Er zijn waarnemingen van rugstreeppadden bekend die eisnoeren afzetten in wadi’s die langer water houden.

Witte klaver

Pinksterbloem

Egel