Biodivercity

Home > Combinaties > Biotoopfactsheet


PDF
Bosrand: bos / gras en kruidenbegroeiingOmschrijving:

Aanleg: Een bosrand is naam voor de overgangsvegetatie van bos naar lage vegetaties bloemrijk grasland en bloemrijke ruigte. De overgang bestaat in het ideale geval uit een zoom (ruige grasvegetatie) en een mantel (struikvegetatie). Door het creëren van inhammen in het bos ontstaat meer ruimte voor mantel- en zoombegroeiing.

Beheer: Om te voorkomen dat een mantel/zoom vegetatie door successie verandert in bos, moet de vegetatie periodiek worden teruggezet of gemaaid.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Bosplanten zoals dagkoekoeksbloem.

Fauna: Ongewervelden zoals vlinders en libellen maar ook slakken en kevers profiteren van een bosrand. En daarmee ook dieren voor wie zij prooi vormen zoals vogels en kleine zoogdieren. Voorbeeldsoorten zijn bont zandoogje en tuinfluiter.

Tuinfluiter

Bont zandoogje