Biodivercity

Home > Combinaties > Biotoopfactsheet


PDF
Oever: water / bomen en struikenOmschrijving:

Aanleg: Flauw aflopende oever die de overgang vormt tussen een waterlichaam en bosvegetatie. Deze overgang bij voorkeur zodanig construeren dat niet het gehele waterlichaam beschaduwd wordt en/of bladval te verwerken krijgt.

Beheer:

Voorbeeldsoorten:

Flora:

Fauna: fuut, ijsvogel, watervleermuis

IJsvogel

Watervleermuis