Biodivercity

Home > Combinaties > Biotoopfactsheet


PDF
Park: gras, water, bosOmschrijving:

Aanleg:

Beheer:

Voorbeeldsoorten:

Flora:

Fauna: gewone dwergvleermuis, groene specht, bosuil

Gewone dwergvleermuis