Biodivercity

Home > Nieuws Nieuws Intern


Nieuws Intern

soort van de maand december: kleine vos

Nieuws Intern
Datum: 01/12/2023

Een vlinder als soort van de maand december lijkt onlogisch. Bij gebrek aan bloemen zijn de meeste vlindersoorten in deze periode immers ei, rups of pop. Maar er zijn enkele vlindersoorten die in Nederland overwinteren als vlinder.