Biodivercity

Home > Nieuws Nieuws Intern


Nieuws Intern

Soort van de maand maart: KLEINE WATERSALAMANDER

Nieuws Intern
Datum: 03/03/2020

De kleine watersalamander komt niet alleen in natuurgebieden of kleinschalige agrarische landschappen voor. Ook in stadstuintjes met zonnige vijvertjes voelt hij zich thuis. Hij overwintert dan in kelders of andere vochtige, beschutte plekken.