Biodivercity

Home > Nieuws Intern > Soort van de maand februari: DE SNOEK


PDF

Soort van de maand februari: DE SNOEK

Soort van de maand februari: DE SNOEK

- (2021-02-01)
Nieuws Intern

In Nederland is de snoek de grootste jager van langzaam stromende en stilstaande wateren. De vrouwtjes kunnen bijna anderhalve meter lang worden, de mannetjes blijven kleiner.

Snoeken paaien in het vroege voorjaar in de ochtend, in ondiepe waterdelen die snel opwarmen. Hier worden eieren afgezet boven watervegetaties. De watervegetaties zijn van levensbelang voor jonge snoekjes. Ze schuilen er voor andere roofvissen en grotere soortgenoten.

De snoek jaagt voornamelijk op zicht, vanuit beschutte plekken. Helder water maakt het jagen gemakkelijker. De snoek is dan ook indicatief voor een goede waterkwaliteit, hij staat voor heldere wateren met waterplanten en een goede visstand.

 

 

Suggesties voor verbeteringen