Biodivercity

Home > Nieuws Intern > soort van de maand oktober: EGEL


PDF

soort van de maand oktober: EGEL

soort van de maand oktober: EGEL

- (2019-10-01)
Nieuws Intern

Engelsen noemen de egel ‘heggenvarkentje’ (hedgehog), omdat hij het liefst zachtjes knorrend in de beschutting van heggen en struikjes zijn voedsel bij elkaar scharrelt. Egels houden van de kleinschaligheid van tuinen en parken en zijn daarom typisch een soort van de stedelijke omgeving.

 

 

 

Iedereen heeft weleens een egel gezien. De soort is dan ook gemakkelijk waar te nemen. Helaas is dat vaak het geval nadat hij in de schemering of nacht heeft geprobeerd een weg over te steken. Het verkeer is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij egels. In het najaar zijn het vooral de jonge egels die op zoek gaan naar een eigen territorium, die het risico lopen overreden te worden.

 

 

 

Bij ontwerpen van een nieuwe wijk is het goed mogelijk rekening te houden met egels. Het is relatief eenvoudig geschikt biotoop te creëren. Als we dan de (ontsluitings)wegen ook nog wat veiliger kunnen maken, valt er nog heel wat te winnen voor de egels. Te denken valt aan faunapassages maar ook aan slimme planning van het groen.  In het naslagwerk ‘Zoogdieren van Limburg’ is bijvoorbeeld te lezen dat bij groen dat direct grenst aan de weg, het aantal verkeersslachtoffers hoger is dan wanneer het groen net wat verder van de weg ligt. En alle kleine beetjes helpen.

Suggesties voor verbeteringen