Biodivercity

Home > Nieuws Extern > Stadsnatuur maken


PDF

Stadsnatuur maken

Stadsnatuur maken

- (2017-06-09)
Nieuws Extern

Deze avond staat in het teken van de interactie tussen de ontwerpers van de stad en de natuur die zich daarin ontwikkelt. De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Diverse dier- en plantensoorten vinden inmiddels een beter leefgebied in de stad dan in het omliggende buitengebied. Ontwerpers zoals architecten en planologen geven vorm aan de stad. Geven ze daarmee ook vorm aan de natuur die er in de stad te vinden is? Laat die zich wel vormen? En moet je dit willen? De schrijvers van dit boek (architecten en ecologen) geven hun visie en gaan in gesprek met andere experts op dit onderwerp.

Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen.

De auteurs zien natuur als een integraal onderdeel van het stedelijke organisme en
als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk, en pas recent onderdeel van de stadsplanning. Vanuit verschillende invalshoeken worden in deze publicatie aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden de theorie van ecologie en biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en beheer van stadsnatuur besproken.

 

Suggesties voor verbeteringen