Project Oosterheem

Zoetermeer
364
Zeeklei
Woonwijk, laag- en middelhoogbouw, rond 2008
2013-03-26


Biotoopfactsheet Opp. Score %
Gras en kruidenbegroeiing Gras en kruidenbegroeiing 52.05 (ha) 95.22
27%
Gazon [G1] 207471 15.22 oppervlakte (m2)
Bloemrijk grasland [G2] 268866 68.26 oppervlakte (m2)
Bloemrijke ruigte [G3] 28533 11.13 oppervlakte (m2)
Moeras [G4] 0 0 oppervlakte (m2)
Natuurvriendelijke oever [G5] 0 0 lengte (m)
Perk (vaste) planten [G6] 15597 0.6 oppervlakte (m2)
Greppel [G7] 0 0 lengte (m)
Wadi [G8] 0 0 lengte (m)
Bomen en struiken Bomen en struiken 15.69 (ha) 107.94
31%
Struweel [B1] 12157 4.74 oppervlakte (m2)
Bos [B2] 232 0.13 oppervlakte (m2)
Bomenlaan [B3] 38723 36 lengte (m)
Boomweide [B4] 80976 12.48 oppervlakte (m2)
Solitaire boom [B5] 0 0 aantal
Haag [B6] 8319 54 lengte (m)
Perk met heesters [B7] 16483 0.6 oppervlakte (m2)
Water Water 20.11 (ha) 15.03
4%
Poel [W1] 0 0 oppervlakte (m2)
Vijver/plas [W2] 0 0 oppervlakte (m2)
Watergang [W3] 201082 15.03 oppervlakte (m2)
Floatland, drijftil [W5] 0 0 aantal
Steen Steen 0 (ha) 0 0%
Stadsmuur, kademuur [S1] 0 0 lengte (m)
Kunstwerk [S2] 0 0 aantal
Ruïne [S3] 0 0 aantal
Steen, stapel / los verband [S4] 0 0 aantal
Groen dak [S5] 0 0 oppervlakte (m2)
Groene muur [S6] 0 0 opp. (m2)
Bruine daken [S7] 0 0 oppervlakte (m2)
Stadslandbouw Stadslandbouw 0 (ha) 0 0%
Kinderboerderij [X1] 0 0 aantal
Volkstuinen [X2] 0 0 aantal
(Hoogstam)boomgaard [X3] 0 0 oppervlakte (m2)
Combinaties Combinaties 51.84 (ha) 134.82
38%
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan bos (struweel, bos)?ja
Bosrand: bos / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(B1+B2)] 5056 27.17 lengte (m)
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?ja
Oever: water / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(W1+W2+W3)] 2521 17.64 lengte (m)
Grenst het bos (struweel, bos) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?nee
Oever: water / bomen en struiken [(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 0 0 lengte (m)
Grenst het water (Poel, vijver/plas of watergang) aan de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne)?nee
Oever: water / steen (harde oever) [(W2+W3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bos (struweel, bos)?nee
Steen/bos [(B1+B2)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte)?nee
Steen/gras [(G2+G3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Is er een park aanwezig binnen het project?ja
Park: gras, water, bos [(G2+G3)+(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 510870 90 oppervlakte (m2)
Totaal (ha) 87.84 353.01  
Restruimte (ha)276.16  
Totaal oppervlak wijk (ha)364  
DPL Score3.3 
Kosten Min (€) Max (€)
Aanlegkosten 3266980 4034904
Beheerkosten 709118 871934
Indicatorsoort Score %
Planten Planten 96.08
27%
Grote ratelaar
Grote ratelaar (32.26)
Knoopkruid
Knoopkruid (24)
Margriet
Margriet (12)
Dotterbloem
Dotterbloem (10.08)
Kleine vos
Kleine vos (5.14)
Dwergmuis
Dwergmuis (3.42)
Madeliefje
Madeliefje (3)
Gewoon sterrenkroos
Gewoon sterrenkroos (3)
Rietorchis
Rietorchis (2.57)
Vroegeling
Vroegeling (0.6)
  
Vogels Vogels 140.78
40%
Braamsluiper
Braamsluiper (28.09)
Boomkruiper
Boomkruiper (18)
Huismus
Huismus (18)
Tuinfluiter
Tuinfluiter (15.17)
Vink
Vink (12)
Winterkoning
Winterkoning (9)
Waterhoen
Waterhoen (7.56)
Zwarte kraai
Zwarte kraai (6.48)
Spreeuw
Spreeuw (6.22)
Ekster
Ekster (6)
Houtduif
Houtduif (6)
Merel
Merel (6)
Koolmees
Koolmees (2.19)
Zanglijster
Zanglijster (0.04)
Grote bonte specht
Grote bonte specht (0.03)
 
Kleine zoogdieren Kleine zoogdieren 2.11
1%
Bosmuis
Bosmuis (1.51)
Egel
Egel (0.6)
  
Amfibieën Amfibieën 00%
 
Ongewervelden Ongewervelden 12
3%
Bont zandoogje
Bont zandoogje (12)
   
Vissen Vissen 12.03
3%
Snoek
Snoek (6.03)
Kleine modderkruiper
Kleine modderkruiper (6)
  
Mossen en varens Mossen en varens 00%
 
Vleermuizen Vleermuizen 90
25%
Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis (90)
   
Totaal353.01