Project Vogelbuurt

Boskoop
27
Zeeklei
Woonwijk, laagbouw, rond 1930
2013-03-26
Vogelbuurt


Biotoopfactsheet Opp. Score %
Gras en kruidenbegroeiing Gras en kruidenbegroeiing 2.35 (ha) 3.8
6%
Gazon [G1] 20000 2.6 oppervlakte (m2)
Bloemrijk grasland [G2] 0 0 oppervlakte (m2)
Bloemrijke ruigte [G3] 0 0 oppervlakte (m2)
Moeras [G4] 3000 1.17 oppervlakte (m2)
Natuurvriendelijke oever [G5] 0 0 lengte (m)
Perk (vaste) planten [G6] 500 0.03 oppervlakte (m2)
Greppel [G7] 0 0 lengte (m)
Wadi [G8] 0 0 lengte (m)
Bomen en struiken Bomen en struiken 0.05 (ha) 6.5
11%
Struweel [B1] 0 0 oppervlakte (m2)
Bos [B2] 0 0 oppervlakte (m2)
Bomenlaan [B3] 500 6.5 lengte (m)
Boomweide [B4] 0 0 oppervlakte (m2)
Solitaire boom [B5] 0 0 aantal
Haag [B6] 0 0 lengte (m)
Perk met heesters [B7] 0 0 oppervlakte (m2)
Water Water 0 (ha) 0 0%
Poel [W1] 0 0 oppervlakte (m2)
Vijver/plas [W2] 0 0 oppervlakte (m2)
Watergang [W3] 0 0 oppervlakte (m2)
Floatland, drijftil [W5] 0 0 aantal
Steen Steen 0.5 (ha) 49
83%
Stadsmuur, kademuur [S1] 0 0 lengte (m)
Kunstwerk [S2] 0 0 aantal
Ruïne [S3] 0 0 aantal
Steen, stapel / los verband [S4] 0 0 aantal
Groen dak [S5] 0 0 oppervlakte (m2)
Groene muur [S6] 5000 49 opp. (m2)
Bruine daken [S7] 0 0 oppervlakte (m2)
Stadslandbouw Stadslandbouw 0 (ha) 0 0%
Kinderboerderij [X1] 0 0 aantal
Volkstuinen [X2] 0 0 aantal
(Hoogstam)boomgaard [X3] 0 0 oppervlakte (m2)
Combinaties Combinaties 0 (ha) 0 0%
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan bos (struweel, bos)?nee
Bosrand: bos / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(B1+B2)] 0 0 lengte (m)
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?nee
Oever: water / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(W1+W2+W3)] 0 0 lengte (m)
Grenst het bos (struweel, bos) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?nee
Oever: water / bomen en struiken [(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 0 0 lengte (m)
Grenst het water (Poel, vijver/plas of watergang) aan de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne)?nee
Oever: water / steen (harde oever) [(W2+W3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bos (struweel, bos)?nee
Steen/bos [(B1+B2)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte)?nee
Steen/gras [(G2+G3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Is er een park aanwezig binnen het project?nee
Park: gras, water, bos [(G2+G3)+(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 0 0 oppervlakte (m2)
Totaal (ha) 2.9 59.3  
Restruimte (ha)24.1  
Totaal oppervlak wijk (ha)27  
DPL Score6.6 
Kosten Min (€) Max (€)
Aanlegkosten 0 0
Beheerkosten 0 0
Indicatorsoort Score %
Planten Planten 2.13
4%
Madeliefje
Madeliefje (1.2)
Riet
Riet (0.54)
Gele lis
Gele lis (0.36)
Vroegeling
Vroegeling (0.03)
Vogels Vogels 51.17
86%
Merel
Merel (40.8)
Ekster
Ekster (3)
Winterkoning
Winterkoning (3)
Vink
Vink (2)
Boomkruiper
Boomkruiper (1.5)
Spreeuw
Spreeuw (0.6)
Kleine karekiet
Kleine karekiet (0.27)
 
Kleine zoogdieren Kleine zoogdieren 00%
 
Amfibieën Amfibieën 00%
 
Ongewervelden Ongewervelden 6
10%
Aardhommel
Aardhommel (6)
   
Vissen Vissen 00%
 
Mossen en varens Mossen en varens 00%
 
Vleermuizen Vleermuizen 00%
 
Totaal59.3