Project Bedrijventerrein De Hoef Jos

Amersfoort
127,4
Hoge zandgronden
Kantoor- / woonwijk, middelhoogbouw, rond 2008
2016-01-12


Biotoopfactsheet Opp. Score %
Gras en kruidenbegroeiing Gras en kruidenbegroeiing 24.62 (ha) 67.73
37%
Gazon [G1] 37625 4.9 oppervlakte (m2)
Bloemrijk grasland [G2] 201933 60.23 oppervlakte (m2)
Bloemrijke ruigte [G3] 4678 1.82 oppervlakte (m2)
Moeras [G4] 2000 0.78 oppervlakte (m2)
Natuurvriendelijke oever [G5] 0 0 lengte (m)
Perk (vaste) planten [G6] 0 0 oppervlakte (m2)
Greppel [G7] 0 0 lengte (m)
Wadi [G8] 0 0 lengte (m)
Bomen en struiken Bomen en struiken 6.23 (ha) 52.81
29%
Struweel [B1] 0 0 oppervlakte (m2)
Bos [B2] 21237 11.05 oppervlakte (m2)
Bomenlaan [B3] 17972 36 lengte (m)
Boomweide [B4] 22833 4.57 oppervlakte (m2)
Solitaire boom [B5] 0 0 aantal
Haag [B6] 61 1.19 lengte (m)
Perk met heesters [B7] 174 0.01 oppervlakte (m2)
Water Water 4.36 (ha) 5.66
3%
Poel [W1] 0 0 oppervlakte (m2)
Vijver/plas [W2] 0 0 oppervlakte (m2)
Watergang [W3] 43562 5.66 oppervlakte (m2)
Floatland, drijftil [W5] 0 0 aantal
Steen Steen 0 (ha) 0 0%
Stadsmuur, kademuur [S1] 0 0 lengte (m)
Kunstwerk [S2] 0 0 aantal
Ruïne [S3] 0 0 aantal
Steen, stapel / los verband [S4] 0 0 aantal
Groen dak [S5] 0 0 oppervlakte (m2)
Groene muur [S6] 0 0 opp. (m2)
Bruine daken [S7] 0 0 oppervlakte (m2)
Stadslandbouw Stadslandbouw 0 (ha) 0 0%
Kinderboerderij [X1] 0 0 aantal
Volkstuinen [X2] 0 0 aantal
(Hoogstam)boomgaard [X3] 0 0 oppervlakte (m2)
Combinaties Combinaties 17.61 (ha) 58.57
32%
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan bos (struweel, bos)?nee
Bosrand: bos / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(B1+B2)] 0 0 lengte (m)
Grenst het bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?ja
Oever: water / gras en kruidenbegroeiing [(G2+G3)+(W1+W2+W3)] 4202 24.61 lengte (m)
Grenst het bos (struweel, bos) aan water (Poel, vijver/plas of watergang)?ja
Oever: water / bomen en struiken [(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 444 3.11 lengte (m)
Grenst het water (Poel, vijver/plas of watergang) aan de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne)?nee
Oever: water / steen (harde oever) [(W2+W3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bos (struweel, bos)?nee
Steen/bos [(B1+B2)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Grenzen de steenelementen (kademuur, kunstwerk, ruïne) aan bloemrijk grasland (bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte)?nee
Steen/gras [(G2+G3)+(S1+S2+S3)] 0 0 lengte (m)
Is er een park aanwezig binnen het project?ja
Park: gras, water, bos [(G2+G3)+(B1+B2)+(W1+W2+W3)] 171410 30.85 oppervlakte (m2)
Totaal (ha) 35.21 184.77  
Restruimte (ha)91.79  
Totaal oppervlak wijk (ha)127,4  
DPL Score8.7 
Kosten Min (€) Max (€)
Aanlegkosten 852366 1059305
Beheerkosten 227695 286687
Indicatorsoort Score %
Planten Planten 67.53
37%
Grasklokje
Grasklokje (24.23)
Knoopkruid
Knoopkruid (24)
Dotterbloem
Dotterbloem (12)
Gewoon sterrenkroos
Gewoon sterrenkroos (2.61)
Madeliefje
Madeliefje (2.26)
Kleine vos
Kleine vos (0.84)
Boerenwormkruid
Boerenwormkruid (0.56)
Groot warkruid
Groot warkruid (0.42)
Riet
Riet (0.36)
Gele lis
Gele lis (0.24)
  
Vogels Vogels 64.45
35%
Boomkruiper
Boomkruiper (18)
Waterhoen
Waterhoen (12.61)
Vink
Vink (12)
Ekster
Ekster (6)
Zanglijster
Zanglijster (3.4)
Houtduif
Houtduif (2.74)
Grote bonte specht
Grote bonte specht (2.55)
Zwarte kraai
Zwarte kraai (1.83)
Merel
Merel (1.51)
IJsvogel
IJsvogel (1.33)
Spreeuw
Spreeuw (1.13)
Winterkoning
Winterkoning (0.55)
Huismus
Huismus (0.37)
Braamsluiper
Braamsluiper (0.27)
Kleine karekiet
Kleine karekiet (0.18)
 
Kleine zoogdieren Kleine zoogdieren 5.11
3%
Bosmuis
Bosmuis (5.1)
Egel
Egel (0.01)
  
Amfibieën Amfibieën 00%
 
Ongewervelden Ongewervelden 00%
 
Vissen Vissen 3.05
2%
Bermpje
Bermpje (1.74)
Snoek
Snoek (1.31)
  
Mossen en varens Mossen en varens 00%
 
Vleermuizen Vleermuizen 32.63
18%
Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis (30.85)
Watervleermuis
Watervleermuis (1.78)
  
12
6%
(12)
   
Totaal184.77