Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Echte koekoeksbloem
Echte koekoeksbloem

Soortgroep: Planten

Dit is één van de meest karakteristieke plantjes die je in de vroege zomer in nat bloemrijk grasland aan kunt treffen. Ze groeien ook wel in greppeltjes omdat die een wat vochtiger standplaats bieden in wat drogere bodems. Op regio's met zandgronden is het zandblauwtje een soort die typisch is voor greppeltjes. Bekijk een beschrijving van de
Koninginnekruid
Koninginnekruid

Soortgroep: Planten

Koninginnenkruid groeit op vochtige ruigtes, bijvoorbeeld aan waterkanten, in moerassen, rietlanden en vochtige bossen. De bloem produceert veel nectar en wordt door vlinders en bijen veel bezocht. Beelden van koninginnekruid op de site van het Nederlands soortenregister
Witte waterlelie
Witte waterlelie

Soortgroep: Planten

De witte waterlelie is een algemeen bekende en gewaarde waterplant met drijvende bladeren en witte bloemen. De plant is een typische soort van vijvers in stadsparken. Beeld en beschrijving van de witte waterlelie op de site soortenbank.nl
Madeliefje
Madeliefje

Soortgroep: Planten

Het madeliefje komt veel voor in graslanden. Vooral in gazons kan de soort massaal aanwezig zijn. Ook groeit het madeliefje veel in bermen en in boerengrasland, als dat vrij extensief beheerd wordt. Beelden van madeliefje op de site van het Nederlands soortenregister
Moerasvergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje

Soortgroep: Planten

Moerasvergeet-mij-nietje groeit op vochtige en drassige plaatsen, langs waterkanten, soms in het water, op vochtige braakliggende terreinen en op akkers. Het is een plant die ook op floatlands terug te vinden is. Beelden van moerasvergeet-mij-nietje op de site van de Nederlandse soorten database Een beschrijving van moerasvergeet-mij-nietje op soor
Rietorchis
Rietorchis

Soortgroep: Planten

De rietorchis groeit op niet te voedselrijke, natte, niet zure grond. Hij komt voor in veel verschillende biotopen zoals weilanden, kleiputten, bosopslag, moerassen en pioniervegetaties. Ook is de rietorchis te vinden langs vijvers in stadsparken. Meer over de rietorchis op het Nederlands soortenregister
Grasklokje
Grasklokje

Soortgroep: Planten

Het grasklokje groeit vooral in onbemest bloemrijk grasland, op zandgrond of krijthellingen. Het klokje groeit ook op stenige plaatsen zoals bestrating en oude verweerde muren, langs spoorwegen, dijken, tuinwallen, bosranden en bermen. In Nederland komt het vooral voor op zandgronden en in Zuid-Limburg. Beelden van het grasklokje op de site van het
Groot warkruid
Groot warkruid

Soortgroep: Planten

Groot warkruid (in de volksmond duivelsnaaigaren) is een parasitaire eenjarige plant.Groot warkruid dringt met worteltjes de waardplant binnen. Hiermee onttrekt groot warkruid voedingsstoffen en water aan de waardplant. De plant parasiteert vooral op de grote brandnetel en hop, maar komt ook op veel andere planten voor, zoals op de gewone vlier en
Dotterbloem
Dotterbloem

Soortgroep: Planten

De dotterbloem groeit langs randen van sloten, beken, in vochtige weilanden, brongebieden en andere vochtige plaatsen. Het is typisch een soort die je kunt verwachten in een natuurvriendelijke oever, ook in stedelijk gebied. Rijpe zaden blijven drijven, waardoor de plant zich gemakkelijk langs de oevers verspreidt. Beelden van gewone dotterbloem op
Gele lis
Gele lis

Soortgroep: Planten

De gele lis groeit in oevers van sloten, vijvers en in moerassen. De plant groeit bij stilstaand of langzaam stromend water. De plant neemt veel voedingsstoffen uit het water op. Daardoor kan deze bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bovendien is het een waardplant voor veel insecten waaronder bijen en hommels. Afbeeldlingen van de g