Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
Gele lisOmschrijving:

De gele lis groeit in oevers van sloten, vijvers en in moerassen. De plant groeit bij stilstaand of langzaam stromend water. De plant neemt veel voedingsstoffen uit het water op. Daardoor kan deze bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bovendien is het een waardplant voor veel insecten waaronder bijen en hommels.

Afbeeldlingen van de gele lis op soortenbank.nl en in het Nederlands soortenregister.

Moeras