Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
Grote ratelaarOmschrijving:

Grote ratelaar groeit op vochtige, niet bemeste grond in bloemrijke graslanden maar ook wel in bermen en op dijken en aan de waterkant. Grote ratelaar is een halfparasiet op grassoorten. Daardoor worden grassen enigszins teruggedrongen en krijgen kruiden (bloemetjes) meer kans.

Beelden van grote ratelaar in de Nederlandse soortendatabase.

Grote ratelaar op Soortenbank.nl

Bloemrijk grasland