Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
Kleine karekietOmschrijving:

De kleine karekiet broedt in rietvelden die aan water grenzen. Het rietveld hoeft niet groot te zijn. De kleine karekiet komt op heel veel plaatsen voor, zelfs in steden als daar waterpartijen of vijvers zijn met een paar vierkante meter riet. 

Meer over de kleine karekiet in het Nederlands soortenregister

Moeras