Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
BoerenwormkruidOmschrijving:

Boerenwormkruid is een typische soorten van bloemrijke ruige vegetaties op zandgronden.Zij komt daar veel voor in bijvoorbeeld weg- en spoorbermen, in akkerranden en en op braakliggende (bouw)terreinen in het stedelijke gebied. Bloemen van boerenwormkruid trekken insecten aan als bijen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van allerlei andere soorten zoals vleermuizen en vogels.

Beelden van boerenwormkruid op de site van het Nederlands soortenregister.

Boerenwormkruid op Soortenbank.nl

Bloemrijke ruigte