Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
KnoopkruidOmschrijving:

Knoopkruid groeit in bloemrijke graslanden maar ook wel in andere grazige vegetaties zoals bermen. De soort komt ook wel voor langs spoorwegen of op braakliggend terrein. Knoopkruid groeit op vrij vochtige, niet te voedselrijke grond. 

Beelden van knoopkruid op de site van het Nederlands soortenregister

Knoopkruid op soortenbank.nl

Bloemrijk grasland