Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
Echte koekoeksbloemOmschrijving:

Dit is één van de meest karakteristieke plantjes die je in de vroege zomer in nat bloemrijk grasland aan kunt treffen. Ze groeien ook wel in greppeltjes omdat die een wat vochtiger standplaats bieden in wat drogere bodems. Op regio's met zandgronden is het zandblauwtje een soort die typisch is voor greppeltjes.

Bekijk een beschrijving van de echte koekoeksbloem op soortenbank.nl

Bloemrijk grasland
Greppel