Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
MerelOmschrijving:

De merel is de één van meest voorkomende soorten van Nederland. De merel was een bosbewoner maar hij voelt zich tegenwoordig vrijwel overal thuis waar enige bomen en struiken voorkomen, tot in centra van grote steden. Merels zijn alleseters en voeden zich in stedelijk gebied ook wel met brood, zaadjes en afval. Hij zoekt zijn voedsel, onder andere, in gazons. In een groene muur vindt hij gelegenheid om een nest te maken.

Lees meer over de merel op de site van het Nederlands soortenregister

 

Groene muur
Gazon