Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
MuurpeperOmschrijving:

Muurpeper is een laagblijvend vetplantje. De muurpeper stelt geen hoge eisen aan de groeiplaats. De soort groeit op droge zandgrond, tussen stoeptegels, langs muren of bij steenhopen. Het plantje wordt ook gebruikt bij de aanleg van vegetatiedaken.

Muurpeper op soortendatabank.nl

Groen dak