Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
RobertskruidOmschrijving:

Robertskruid groeit op alle grondsoorten, behalve hoogveen. Het groeit in tuinen, braakliggende grond, rotsachtige plaatsen, oude muren, steenhellingen, loofbossen, struwelen, heggen, bosranden, langs paden, plantsoenen, parken, langs spoorwegen. Het is een soort die vrij snel een groeit tussen losse, gestapelde stenen.

Beelden van robertskruid op de site van het Nederlands soortenregister

Robertskruid op Soortenbank.nl

foto op deze site: Willem van Kruijsbergen

Steen, stapel / los verband