Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
SteenuilOmschrijving:

De steenuil komt in Nederland vooral voor in kleinschalige cultuurlandschap, bij voorkeur in de nabijheid van menselijke bebouwing. Hij broedt in oude schuren en knotwilgen en maakt gebruik van zogenaamde steenuilkasten. In bloemrijke graslanden vindt hij voedsel. Hagen en houtkanten zijn plaatsen waar hij zich kan verschuilen.

Voor meer informatie volgt u onderstaande link

De steenuil in het Nederlands soortenregister

 

(Hoogstam)boomgaard