Biodivercity

Home > Kleine zoogdieren > Soortfactsheet


PDF
BosmuisOmschrijving:

De bosmuis komt niet alleen in bos voor maar overal waar voldoende dekking is. De bosmuis is daardoor ook te vinden in stadsparken, boomgaarden, tuinen, wegbermen en braakliggend land. Voor meer informatie volgt u onderstaande links.

Bosmuis in het Nederlands soortenregister

Bosmuis website Zoogdiervereniging

Struweel
Bos