Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
TuinfluiterOmschrijving:

Tuinfluiters leven op plaatsen waar bomen en struiken aanwezig zijn. De tuinfluiter houdt zich graag aan de rand van open plekken op, mede omdat daar veel struiken zijn en ruigte is waar hij zijn nest kan bouwen. Daarom is de tuinfluiter typisch een soort die kenmerkend is voor bosranden.

Meer over de tuinfluiter op soortenbank.nl en in het Nederlands soortenregister

Bosrand: bos / gras en kruidenbegroeiing