Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
Turkse tortelOmschrijving:

De Turkse tortel is een cultuurvolger. Het is typisch een soort die altijd in de nabijheid van menselijke bewoning broedt. De Turkse tortel mijdt uitgestrekte gebieden zonder bebouwing zoals bos, heide, duin, open polders of merengebieden. Hoge dichtheden vallen doorgaans samen met stedelijke agglomeraties. Hij heeft daar voor nestgelegenheid genoeg aan een enkele boom.

Lees meer over de Turkse tortel op de site van het Nederlands soortenregister

Solitaire boom