Biodivercity

Home > Ongewervelden > Soortfactsheet


PDF
Variabele waterjufferOmschrijving:

De variabele waterjuffer is vooral te vinden is bij plantenrijke, schone, stilstaande wateren, zoals poelen en petgaten. Maar de soort kan ook worden gevonden in sloten en vijvers in stedelijk gebied. Hoge dichtheden in de laagveenmoerassen duiden op een goede waterkwaliteit. In Nederland komt hij plaatselijk massaal voor in laagveengebieden. Op de zandgronden zijn het vooral azuurwaterjuffers die algemeen zijn.

Lees meer over de variabele waterjuffer in het Nederlands soortenregister of libellennet van de vlinderstichting

Poel