Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
VroegelingOmschrijving:

De vroegeling is een soort van kale bodem, bijvoorbeeld (onbespoten) akkers. De vroegeling handhaaft zich echter ook in de voegen van een trottoir en rond de voet van straatbomen. Juist deze zonnige, stenige plekken warmen snel op. Daar doen deze eenjarige voorjaarsbloeiers hun voordeel mee. Voor vogels zijn vroege zaadvormers als vroegeling een voedselbron in tijden van relatieve schaarste.

Vroegeling op soortenbank.nl

Beelden van vroegeling op de site van het Nederlands soortenregister

Perk (vaste) planten