Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
WaterhoenOmschrijving:

Het waterhoentjes houdt van moerassige overgangen van land naar water met ruige begroeiing, zoals bij natuurvriendelijke oeverzones het geval is. Ook bij kleine watertjes en in stedelijk gebied zijn waterhoentjes te vinden. Ze bouwen hun nest zelfs in stadsparken.

Meer over het waterhoen op de site van het Nederlands soortenregister

 

Oever: water / gras en kruidenbegroeiing
Vijver/plas
Natuurvriendelijke oever