Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
BraamsluiperOmschrijving:

De braamsluiper komt voor in boomgaarden, parken en tuinen. Het nest wordt gemaakt in een dichte struiken zoals meidoorns en sleedoorns. Daarin zoekt de braamsluiper ook naar voedsel (insecten, rupsen en spinnetjes). Daarom is deze vogel typisch een soort van struwelen. Ze overwinteren in Oost-Afrika, dus ze zijn niet het hele jaar door bij ons.

Meer over de braamsluiper in het Nederlands soortenregister

Struweel
Haag