Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
Witte klaverOmschrijving:

Witte klaver komt algemeen voor in graslanden, op gazons en in wegbermen. Witte klaver groeit op alle grondsoorten en verdraagt maaien goed. Het staat het liefst een beetje vochtig. Een Wadi in de vorm van grasland met hoogteverschillen biedt ideale omstandigheden aan witte klaver. Witte klaver is een waardevolle nectarplant.

Beelden van witte klaver op de site van het Nederlands soortenregister

Witte klaver op Soortenbank.nl

Wadi