Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
Zwarte kraaiOmschrijving:

Kraaien komen overal in Nederland voor, in allerlei landschappen. Ze passen zich makkelijk aan aan verschillende omstandigheden en diëten. Door predatie van havik en buizerd is het biotoop de laatste jaren verschoven van grote naaldbossen richting stedelijk gebied. Een boomweide in stedelijk gebied biedt al voldoende gelegenheid voor de zwarte kraai om te nestelen.

Lees meer over de zwarte kraai op de site van het Nederlands soortenregister

Boomweide