Biodivercity

Home > Ongewervelden > Soortfactsheet


PDF
AardhommelOmschrijving:

Aardhommels komen in Nederland algemeen voor. Ook in stedelijke gebied zijn ze te vinden. De hommel kan nectar vinden op elke soort groen dak en in groene muren. Groene daken met een voldoende dikke substraatlaag kunnen ook gelegenheid bieden voor het graven van een holletje voor eitjes of overwintering van bevruchte koninginnen. De aardhommel is nuttig als bestuiver van gewassen. Deze soort wordt zelfs bedrijfsmatig gekweekt voor de glastuinbouw.

Meer over de aardhommel op de site van het Nederlands soortenregister

Foto: Saxifraga-Ab H. Baas

Groen dak
Groene muur