Biodivercity

Home > Over ons


PDF Print
Over ons

Bureau Waardenburg B.V. opgericht in 1979, is een van de grootste onafhankelijk onderzoeks-, advies- en ontwerpbureaus in Nederland op het gebied van ecologie, natuur, landschap en milieu. Het bedrijf heeft een toonaangevende positie in haar branche. Het bureau voert projecten uit in Nederland en in het buitenland. De werkterreinen omvatten: inventarisatie en onderzoek, visie- en planvorming, inrichtingsen beheerplannen, monitoring en evaluatie, onderwateronderzoek.

Bij het bureau werken ruim 60 medewerkers, waaronder ecologen (aquatisch ecologen, vegetatiekundigen, ornithologen, dierecologen, marien ecologen), fysisch geografen, een landschapsontwerper, beheersplanners en GIS-specialisten. Opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, SenterNovem, energiemaatschappijen, grote ingenieursbureaus, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en projectontwikkelaars.

logo bwz

BWZ Ingenieurs richten zich op het creëren van een functionele, gezonde en veilige leefomgeving met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Dit omvat het ontwerpen en inrichten van de ruimte in het landelijk gebied en in de stedelijk omgeving. Belangrijke aspecten in onze benadering zijn de relaties tussen mens en omgeving, waterbeheer, natuur en ecologie, wonen, werken en recreatie. De kracht van BWZ Ingenieurs is het vertalen van visie tot een uitvoerbaar plan en daarbij het proces in goede banen leiden.

Onze ingenieurs en adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en beschikken daarbij over een brede kijk op de materie; naast het bieden van technische oplossingen en producten is er ruimte en aandacht voor het creëren van draagvlak. Communicatie en procesmanagement zijn belangrijke onderdelen in onze aanpak. Wij participeren actief in nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten. Heeft u behoefte aan ervaren ondersteuning op uw locatie? Ook daarvoor leveren wij maatwerk.