Biodivercity

Home > Bomen en struiken > Biotoopfactsheet


PDF
Perk met heestersOmschrijving:

Aanleg: Perken worden toegepast in woonwijken en langs wegen. Het doel is vaak het aanbrengen van sierwaarde en daarnaast bodembedekking. Een perk is ingeplant met rozenstruiken, heesters en bodembedekkers. Heesters zijn houtige planten die in de regel niet meer dan manshoogte bereiken en waarvan de takken, die niet dikker worden dan 10 cm, laag bij de grond ontspringen. Het onderscheid met perk vaste planten is dat in perk heesters naast kruidachtige planten ook houtige gewassen gebruikt worden. De bodem is evt. begroeid met bodembedekkers. Er worden meestal gecultiveerde of uitheemse soorten met een hoge sierwaarde gebruikt, maar inheemse soorten kunnen ook prima toegepast worden. Voor het bevorderen van biodiversiteit worden bijvoorkeur inheemse soorten gebruikt.

Beheer: Onkruid wieden, snoeien, ontdoen van vuil en blad.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Inheemse soorten die in een perk toegepast kunnen worden zijn: egelantier, hondsroos, duinroosje (rozen), wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, zuurbes, rode kornoelje, brem, wilde liguster (heesters), kleine maagdenpalm en klimop (bodembedekkers).

Fauna: Bloeiende heesters en rozen trekken insecten als bijen, hommels, dag- en nachtvlinders, zweefvliegen, kevers enz. aan. Rozenbottels en heesters met bessen zijn aantrekkelijk voor vogels (zoals pestvogels in de winter). Naast vogels zoals winterkoning en huismus kunnen zoogdieren als egels beschutting in het perk vinden. Gewone dwergvleermuis kan foerageren op insecten die zich ’s avonds boven het perk ophouden.

Egel