Biodivercity

Home > Bomen en struiken > Biotoopfactsheet


Biotoopgroepen

Struweel
Struweel

Biotopengroep: Bomen en struiken
oppervlakte (m2)

Een struweel is een lijn- of vlakvormige houtige vegetatie, gekarakteriseerd door struiken tot ongeveer vijf meter hoog.
Bos
Bos

Biotopengroep: Bomen en struiken
oppervlakte (m2)

Een bos of bosje is een beplanting die bestaat uit opgaande bomen met daaronder een meer of minder ontwikkelde struik- of kruidlaag.
Bomenlaan
Bomenlaan

Biotopengroep: Bomen en struiken
lengte (m)

Een boomlaan bestaat uit één of meer rijen bomen die aan beide zijden van de weg zijn geplant.
Boomweide
Boomweide

Biotopengroep: Bomen en struiken
oppervlakte (m2)

Een boomweide bestaat uit op regelmatige afstand van elkaar geplante bomen met een ondergroei van grassen.
Solitaire boom
Solitaire boom

Biotopengroep: Bomen en struiken
aantal

Een solitaire boom is een boom die geheel vrij staat en dus de ruimte heeft om voluit uit te groeien.
Haag
Haag

Biotopengroep: Bomen en struiken
lengte (m)

Een haag is een lijnvormig element bestaande uit struiken of bomen, die op korte afstand van elkaar in één of twee rijen geplant zijn.
Perk met heesters
Perk met heesters

Biotopengroep: Bomen en struiken
oppervlakte (m2)

Een perk is ingeplant met rozenstruiken, heesters en bodembedekkers. Het onderscheid met 'perk vaste planten' is dat in 'perk heesters' naast kruidachtige planten ook houtige gewassen gebruikt worden.