Biodivercity

Home > Steen > Biotoopfactsheet


PDF
Bruine dakenOmschrijving:

Aanleg: Bruine daken worden in Nederland nog weinig toegepast. Het principe komt uit Engeland en bestaat uit het afgraven van de toplaag van de, vaak braakliggende, grond die vervolgens wordt teruggeplaatst op het nieuwe dak. In tegenstelling tot een groen dak wordt op een bruin dak geen beplanting aangebracht. In eerste instantie oogt het dak daarom bruin. Echter, de natuur zorgt spoedig dat verschillende planten op het dak gaan groeien, waardoor de bruine grond minder zichtbaar wordt. Er wordt gestreefd naar een verhoging van de lokale biodiversiteit, soorten uit de directe omgeving van het dak. Indien mogelijk wordt de variatie bevordert door het dak te voorzien van materiaal als stenen en stammen. Het is zelfs mogelijk een klein landschap na te bootsen met poeltjes en stenen. De soortensamenstelling van bruine daken is erg verschillend, afhankelijk van het aangebrachte substraat, vochtigheid en bezonning. De aanwezige soorten in de omgeving van het dak zijn in hoge mate bepalend voor de uiteindelijke soortensamenstelling.

Beheer: Een bruin dak wordt hetzelfde beheerd als een groen dak. Het onderhoud hangt af van de wens van de beheerder. Intensief beheren remt de successie.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Vlak na de aanleg van een bruin dak zullen pioniersoorten uit de omgeving zich vestigen. Dit kunnen verschillende mos- en plantensoorten zijn. De grondsoort van het bruine dak is hierbij van invloed. Voorbeelden van pioniermossen zijn klein duinsterretje, gewoon krulmos en muisjesmos. Planten, die vanuit zaad op het dak zouden kunnen ontkiemen zijn bijvoorbeeld vroegeling, straatgras, reukloze kamille en herderstasje.

Fauna: Ongewervelde dieren zoals mieren, sprinkhanen, kevers, spinnen, mijten enz. zullen op een bruin dak gaan leven. Bloeiende bloemen leveren nectar aan o.a. vlinders en zweefvliegen. De zwarte roodstaart is een vogel die op dit soort daken kan broeden. Ook de scholekster kan er broeden.

Zwarte roodstaart

Scholekster

Veelkleurige loopkever