Biodivercity

Home > Steen > Biotoopfactsheet


Biotoopgroepen

Stadsmuur, kademuur
Stadsmuur, kademuur

Biotopengroep: Steen
lengte (m)

Een stadsmuur is een, veelal oude, muur van gemetselde stenen. Een kademuur grenst aan een weg of pad en staat in contact met water.
Kunstwerk
Kunstwerk

Biotopengroep: Steen
aantal

Een kunstwerk is een bouwkundig of civieltechnisch bouwwerk dat onderdeel is van infrastructuur (wegen of wateren). Kunstwerken kunnen als nevenfunctie faunapassage hebben.
Ruïne
Ruïne

Biotopengroep: Steen
aantal

Een ruïne bestaat uit de resten van een in verval geraakt of vernield gebouw. Ook bestaan er nieuwe, nagebouwde ruïnes (folly’s).
Steen, stapel / los verband
Steen, stapel / los verband

Biotopengroep: Steen
aantal

Stenen in los verband zijn constructies opgebouwd uit stenen die niet gemetseld zijn.
Groen dak
Groen dak

Biotopengroep: Steen
oppervlakte (m2)

Een groen dak is een dak waarop een substraatlaag met beplanting wordt aangebracht.
Groene muur
Groene muur

Biotopengroep: Steen
opp. (m2)

Een groene muur is een muur die bedekt is door klim- of leiplanten die wortelen in de bodem en/of waarop een substraat is bevestigd waarin plantensoorten kunnen wortelen.
Bruine daken
Bruine daken

Biotopengroep: Steen
oppervlakte (m2)

Bruine daken genieten, in tegenstelling tot groene daken, nog weinig bekendheid. Bij bruine daken wordt de oorsponkelijke, vaak ruderale, grond teruggeplaatst op het dak. Dit zonder het aanplanten van kruiden, maar met eventueel steen, hout etc. De braakliggende grond wordt als het ware opgetild en op het dak geplaatst. Het fenomeen pastgoedin het