Biodivercity

Home > Nieuws Intern > soort van de maand juli: GEWONE DWERGVLEERMUIS


PDF

soort van de maand juli: GEWONE DWERGVLEERMUIS

soort van de maand juli: GEWONE DWERGVLEERMUIS

- (2021-07-01)
Nieuws Intern

Als u op een zwoele zomeravond in uw tuin vleermuizen ziet vliegen, is de kans groot dat u jagende gewone dwergvleermuizen ziet. De gewone dwergvleermuis is afhankelijk van meerdere, met elkaar samenhangende onderdelen van een landschap. Zij ‘woont’ in gebouwen (bijv. in spouwmuren, achter daklijsten of onder dakpannen) maar heeft wel groen in de buurt nodig om ’s nachts op insecten te kunnen jagen. Vooral nabij parken, loofbossen, houtwallen en beschutte waterpartijen komt ze veel voor. Daarom staat deze vleermuis in BiodiverCity symbool voor het element park (gras, bos en water).

 

In tegenstelling tot ‘gewone’ muizen, krijgen de vrouwtjes meestal maar één jong per jaar. De vrouwtjes verblijven in de kraamperiode (juni – juli) bij elkaar, in kolonies. Ze vliegen na zonsondergang uit om te jagen, keren na enkele uren terug om de jongen te zogen en vliegen daarna opnieuw uit. Een gemiddelde kraamkolonie van 50 dieren vangt zo in een jaar meer dan 10 miljoen muggen!

 

Gewone dwergvleermuizen zijn kleiner dan veel mensen denken, ze wegen slechts 3,5 tot 8 gram. Ze hebben dan ook maar kleine openingetjes nodig om hun verblijfplaats te kunnen bereiken. Een opening van 1,2 à 1,3 cm is al groot genoeg. Gewone dwergvleermuizen zijn trouw, keren steeds terug naar verblijfplaatsen waar ze al eerder zaten. Sommige mensen zijn bang dat vleermuizen problemen veroorzaken. Toch komt overlast door een vleermuiskolonie vrijwel nooit voor. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u verder lezen op de site vleermuisnet.nl.

Suggesties voor verbeteringen