Biodivercity

Home > Vleermuizen > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis

Soortgroep: Vleermuizen

De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis van het stedelijk gebied. Gewone dwergvleermuizen verblijven in gebouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmering, onder dakpannen) en zoeken voedsel in tuinen, parken, bossen en boven water. De vleermuis profiteert juist van de combinatie van vegetatietypen en water die een park in de stad bie
Watervleermuis
Watervleermuis

Soortgroep: Vleermuizen

De watervleermuis is een boombewonende soort die bij voorkeur jaagt boven water. Daarom is de watervleermuis bij uitstek een soort die profiteert van de combinatie van water en bos. In stedelijke omgeving verblijven watervleermuizen meestal in parken met holle bomen en water. Ze jagen ook aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken,