Biodivercity

Home > Mossen en varens > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Muurvaren
Muurvaren

Soortgroep: Mossen en varens

De muurvaren groeit in rotsspleten en muren. In Nederland groeit de muurvaren voornamelijk op muren met kalkhoudende voegen en heeft hier daarom een relatie met mensen. Kunstwerken en kademuren kunnen uitstekende groeiplaatsen bieden aan muurvarens. Een beschrijving van muurvaren op soortenbank.nl
Muursterretje
Muursterretje

Soortgroep: Mossen en varens

Gewoon muursterretje is een mos. De plant komt op vooral op muren en stenen in stedelijke omgeving voor. Vroeger kwam het gewoon muursterretje alleen voor op kalkstenen, maar tegenwoordig groeit het bijna overal, op muren, beton en grafstenen. Het gewoon muursterretje heeft een voorkeur voor droge standplaatsen.
Tongvaren
Tongvaren

Soortgroep: Mossen en varens

De tongvaren groeit vooral op schaduwrijke, vochtige locaties met een kalkrijke stenige ondergrond. De tongvaren is, bij gebrek aan stenige ondergrond, in Nederland vrij zeldzaam. In het stedelijk gebied vindt de tongvaren groeiplaatsen op vochtige metselwerken, bij voorkeur met kalkvoegen. Daarom is het een typische soort voor kademuren van, bijvo