Biodivercity

Home > Vleermuizen > Soortfactsheet


PDF
Gewone dwergvleermuisOmschrijving:

De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis van het stedelijk gebied. Gewone dwergvleermuizen verblijven in gebouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmering, onder dakpannen) en zoeken voedsel in tuinen, parken, bossen en boven water. De vleermuis profiteert juist van de combinatie  van vegetatietypen en water die een park in de stad biedt.

Meer over de gewone dwergvleermuis op de site van het ministerie van EL&I

Park: gras, water, bos