Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
GrasklokjeOmschrijving:

Het grasklokje groeit vooral in onbemest bloemrijk grasland, op zandgrond of krijthellingen. Het klokje groeit ook op stenige plaatsen zoals bestrating en oude verweerde muren, langs spoorwegen, dijken, tuinwallen, bosranden en bermen. In Nederland komt het vooral voor op zandgronden en in Zuid-Limburg.

Beelden van het grasklokje op de site van het Nederlands soortenregister

Het grasklokje op Soortenbank.nl

Bloemrijk grasland