Biodivercity

Home > Kleine zoogdieren > Soortfactsheet


PDF
DwergmuisOmschrijving:

Dwergmuizen leven voornamelijk in vegetaties met hoge grassen (droge rietvelden, graanakkers en grasvelden met hoog gras). Ze zijn ook in onbegraasde hooilanden, bermen, verwilderde tuinen, overwoekerde heggen en bosranden te vinden. Tijdens strenge winters wagen ze zich wat dichter in de buurt bij bebouwing.  

Lees meer over de dwergmuis op de site van de zoogdiervereniging.

Bloemrijke ruigte