Biodivercity

Home > Vissen > Soortfactsheet


PDF
BermpjeOmschrijving:

Het bermpje heeft een voorkeur voor relatief ondiep water dat stroomt. Hij heeft het liefst een zandbodem (met grind en stenen). Daarom is hij een typerende soort voor watergangen in de hogere zandgronden. Hij verbergt zich overdag onder en tussen stenen, waterplanten en (dood) hout, bij voorkeur op plaatsen die in de schaduw liggen. In de winter verblijft het bermpje in kleine holten in ondiep water.

Lees meer over het bermpje op de site van Sportvisserij Nederland

Watergang