Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
KneuOmschrijving:

Het is een vogel van ouderwets agrarisch cultuurland met houtsingels, heggen en dorpen met veel groen. Er is een duidelijke voorkeur voor akkers, de soort komt minder voor in weidegebieden en stedelijk gebied. Het is een soort die gezien kan worden op volkstuinencomplexen waar hij voedsel vindt op de kleine akkertjes. Bij volkstuinen waar heggen dienen als erfscheiding of windvangers vindt hij bovendien broedgelegenheid.

Meer over de kneu in het Nederlands soortenregister

 

 

Volkstuinen