Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
KoolmeesOmschrijving:

Koolmezen leven in bosrijke gebieden, maar ze zijn ook heel vaak te zien in tuinen. Koolmezen bevinden zich in het struikgewas, tussen houtwallen en houtsingels en eigenlijk overal waar bomen te vinden zijn. Koolmezen zijn niet schuw. Ze nestelen in boomholten en ook vaak in nestkastjes.

Lees meer over de koolmees op de site van het Nederlands soortenregister

Struweel