Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
MadeliefjeOmschrijving:

Het madeliefje komt veel voor in graslanden. Vooral in gazons kan de soort massaal aanwezig zijn. Ook groeit het madeliefje veel in bermen en in boerengrasland, als dat vrij extensief beheerd wordt.

Beelden van madeliefje op de site van het Nederlands soortenregister

Gazon