Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
MargrietOmschrijving:

De gewone margriet is karakteristiek voor graslanden die niet vaak en niet te vroeg in het jaar gemaaid worden, zoals hooilanden. De margriet komt ook voor in bermen, op dijken, langs spoorwegen, op afgravingen en braakliggende akkers.

Beelden van gewone margriet op de site van het Nederlands soortenregister

Gewone margriet op soortenbank.nl

Bloemrijk grasland