Biodivercity

Home > Kleine zoogdieren > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Dwergmuis
Dwergmuis

Soortgroep: Kleine zoogdieren

Dwergmuizen leven voornamelijk in vegetaties met hoge grassen (droge rietvelden, graanakkers en grasvelden met hoog gras). Ze zijn ook in onbegraasde hooilanden, bermen, verwilderde tuinen, overwoekerde heggen en bosranden te vinden. Tijdens strenge winters wagen ze zich wat dichter in de buurt bij bebouwing. Lees meer over de dwergmuis op de site
Bosmuis
Bosmuis

Soortgroep: Kleine zoogdieren

De bosmuis komt niet alleen in bos voor maar overal waar voldoende dekking is. De bosmuis is daardoor ook te vinden in stadsparken, boomgaarden, tuinen, wegbermen en braakliggend land. Voor meer informatie volgt u onderstaande links. Bosmuis in het Nederlands soortenregister Bosmuis website Zoogdiervereniging
Egel
Egel

Soortgroep: Kleine zoogdieren

De egel leeft in bijna alle soorten landschappen. Leefgebieden zijn tuinen, bosranden, struweel en loofbos, liefst met ondergroei. Egels komen ook in steden voor, zolang er maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn zoals in perken met struiken. Beelden van egel op de site van het Nederlands soortenregister Meer informatie over de egel op de site v